Hà Lê Thạch Thảo

⏰ Cập nhật: 06-01-2022

⚡ Trạng thái: Hiển thị

⚓ Công việc mong muốn: Business Analyst,...

🛠 Ngành nghề làm việc mong muốn: IT - Phần mềm

🌏 Địa điểm làm việc mong muốn: Hồ Chí Minh

💼 Số năm kinh nghiệm:

➰ Giới tính: female

📅 Ngày sinh: 15-10-1999

📩 Email: Đăng nhập để xem chi tiết

📞 Điện thoại: Đăng nhập để xem chi tiết

Đang tải ...