Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam (MIDWAY METALS VN)
(3.93) - 25 đánh giá

Địa chỉ: KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226 3848 468

Đang tải ...

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam (MIDWAY METALS VN) Công ty 100% vốn đầu tư của Úc, chuyên gia công cơ khí các sản phẩm inox. Địa chỉ: Khu công nghiệp Châu Sơn – Phủ Lý, Hà Nam