Công Ty TNHH CCTY Việt Nam
(4.43) - 87 đánh giá

Địa chỉ: Lô CN16-06, Khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0333791458

Đang tải ...

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại