Công ty TNHH Giống Thủy Sản Việt Nam
(4.49) - 77 đánh giá

Địa chỉ: Mỹ Tường – Nhơn Hải – Ninh Hải – Ninh Thuận

Điện thoại: (0259) 3979 279

Website: http://www.val.vn/

Đang tải ...

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Giống Thủy Sản Việt Nam Sản xuất kinh doanh thuốc thủy sản Sản xuất giống tôm sú, tôm thẻ sạch bệnh