Sample Technician 8 Months_Nhân Viên Kỹ Thuật Phòng Mẫu

FGL

Lượt xem: 111

Ngày cập nhật: 19-11-2023

Địa điểm: Đồng Nai

Ngành nghề: Cơ khí/ Kỹ thuật

Số lượng tuyển: 1

Vị trí: Nhân viên

Mức lương: Thỏa thuận

Đang tải ...

Mô tả công việc

- Translating the Tech files to Vietnamese before hand over to Cutting section & sewing section (Dịch các tài liệu kỹ thuật sang tiếng Việt trước khi giao cho bộ phận cắt & may) - Read and study the tech files & ref samples and comments before start sewing and give instructions to Supervisors and operators. (Đọc và nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật & mẫu và đưa ra đánh giá trước khi bắt đầu may và hướng dẫn cho Tổ trưởng và nhân viên sản xuất.) - Coordinates with supervisors and mechanics for shop floor arrangements like special machineries, folders, attachments. (Phối hợp với các Tổ trưởng và thợ máy để sắp xếp khu vực xưởng như máy móc, folders, tài liệu đính kèm.) - Optimizing usage of material and resources to reach high productivity (Tối ưu hóa việc sử dụng vật liệu và nguyên liệu để đạt năng suất cao) - Maintain measurements reports (Cut panel / After sewing / After pressing) and analyze the discrepancy at every stage to make sure to give suggestion to correct the pattern for next stage. (Làm báo cáo đo lường (Bảng cắt / Sau khi may / Sau khi in) và phân tích sự khác biệt ở mọi giai đoạn để đảm bảo đưa ra đề xuất sửa mẫu cho giai đoạn tiếp theo.) - Closely working with operators to implement productions friendly sewing methods and maintain the high quality standards for finish garments to reduce rework. And history of sample must record for future ref. (Làm việc với nhân viên sản xuất để thực hiện các phương pháp may và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao cho hàng may mặc hoàn thiện để giảm bớt sai sót. Và ghi lại báo cáo về mẫu cho người giám sát. - Reducing un wanted work doing by workers (non-value added process). (Giảm thiểu các công việc dư thừa (không mang lại giá trị sản xuất) của công nhân. - Avoid customer & internal rejection and rework at sewing floor. (Tránh sự từ chối của khách hàng/ các bộ phận và làm lại tại xưởng may) - Motivation & Orientation all the workers to reach to next level (upgrading). (Tạo động lực & định hướng cho tất cả các thành viên để đạt đến cấp độ tiếp theo (thăng chức) - Adhere to sample submit plan, work closely with all staff workers to achieve the plan 100%. (Tuân thủ kế hoạch nộp mẫu, làm việc chặt chẽ với toàn thể cán bộ công nhân viên để đạt kế hoạch 100%.)

Yêu cầu công việc

- Required experience: One year - Required skill: MS-Office Skills - Communication Skills - Time management - Team work - Analytical Skills - Technical Skills - Ability to Work under pressure - Problem solving Skills - Decision making Skills - Qualification: Graduated University/ College in major sewing industry

Quyền lợi công việc

- Hỗ trợ xe đưa rước trong quá trình phỏng vấn -Với các tiện nghi cơ bản giường, nệm, quạt, ghế, bàn, chăn gối, bếp,… -Hỗ trợ điện nước mỗi tháng HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO NHÂN VIÊN
Đang tải ...

Thông tin khác

Hồ sơ khi nhận việc cần chuẩn bị bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch công chứng, Đơn xin việc, 2 tấm hình 3x4, 1 CMND công chứng + 1 CMND photo, Sổ hộ khẩu công chứng


Ngôn ngữ trình bày:

Thông tin liên hệ

Liên hệ: Nhật

Địa chỉ:

Đang tải ...