YIC VINA COMPANY LIMITED
(4.15) - 59 đánh giá

Địa chỉ: khu công nghiệp Châu Sơn - Phủ Lý - Hà Nam

Điện thoại: 0989486638

Website: https://www.facebook.com/YICVina

Đang tải ...

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU

Doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu