Công ty TNHH Jungin Vietnam
(4.23) - 57 đánh giá

Địa chỉ: Nhà xưởng tầng 2, Lô CN 11 Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: 02258832541

Đang tải ...

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Jungin Vietnam Nhà xưởng tầng 2, Lô CN 11 Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng