GREEN PLUS PHARMACY
(3.59) - 41 đánh giá

Địa chỉ: Văn phòng Tổ hợp Y tế G+ ,Tòa Nhà Thành Đạt 3, Số 4 Lê Thánh Tông Ngô Quyền, Hải Phòng

Quy mô: 25-99 nhân viên

Website: info@greenplusgroup.com

Đang tải ...

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG