Số lượng tuyển: 2 người

Vị trí: Trưởng nhóm

Mức lương: 15-22 triệu

Kinh nghiệm: 3 năm

Giới tính: Không yêu cầu

Đang tải ...

Mô tả công việc

1. Phụ trách Bộ phần tài chính kế toán.

- Xây dựng quy trình, quy chế, mẫu biểu cho Bộ phận tài chính kế toán.

- Điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy trình, quy chế, biểu mẫu phù hợp với Công ty và tốt nhất cho công việc, lên các loại báo cáo phục vụ Ban Giám đốc.

- Xây dựng kế hoạch tuần, tháng, quý cho Bộ phận tài chính kế toán.

- Kiểm tra kiểm soát các khoản thanh toán ( công nợ, chi phí ) trước khi trình Lãnh đạo.

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, xử lý các khoản phải thu khó đòi.

- Kiểm soát, hoàn thiện hợp đồng đầu ra với đối tác, hợp đồng đầu vào với nhà cung cấp, thầu phụ, tổ đội, hợp đồng chi phí.

- Kiểm soát lại bảng lương của BP nhân sự, hạch toán các khoản chi phí theo lương.

-Lập và báo cáo hàng tuần, tháng, quý, báo cáo giá thành dự án khi kết thúc, theo quý báo cáo Ban Giám Đốc.

- Lập và báo cáo đánh giá nhân sự của Bộ phận tài chính kế toán báo cáo Ban Giám Đốc.

- Kiểm tra rà soát việc in, lưu cất giữ tài liệu kế toán

- Làm việc, làm việc với đối tác: Chủ đầu tư, Ngân hàng, Thuế.

- Phối hợp với các Bộ phận khác của Công ty để triển khai các kế hoạch, dự án của Công ty.

- Tham mưu cho lãnh đạo về lĩnh vực kế toán, quản trị chi phí.

- Trực tiếp đào tạo và phát triển Bộ phận tài chính kế toán. Đề xuất kế hoạch đào tạo và nâng cao năng lực Bộ phận kế toán trình Ban Giám đốc.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến Bộ phận tài chính kế toán theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

2. Kế toán

- Kiểm tra, rà soát và thực hiện các hạch toán ( tất cả các nghiệp vụ hạch toán thu chi, phiếu kế toán, ngân hàng...)

- Cân đối doanh thu, chi phí, thuế GTGT đầu ra đầu vào và đưa ra giải pháp tối ưu thuế phải nộp.

- Thực hiện các bút toán phân bổ, tổng hợp.

- Chủ trì và cùng các bộ phận khác của Công ty tính toán giá thành công trình, lãi lỗ theo công trình.

- Kiểm tra, rà soát, hiệu chỉnh và phát hành các loại báo cáo theo tháng, Quý trước khi trình Giám đốc duyệt ( Sử dụng hóa đơn, Báo cáo thuế,... )

- Lập báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN

- Hoàn thiện hồ sơ, sổ sách hoàn thiện chứng từ phục vụ cho quyết toán.

- Làm việc với đoàn thanh tra, giải trình số liệu, thương thảo chốt biên bản thanh tra với đoàn thuế.

- Tham mưu tư vấn cho Sếp các biện pháp để tối ưu thuế TNDN, chính sách thuế mới.

3- Phần việc tài chính:

-Lập kế hoạch tài chính quý, năm theo khoản mục phí theo năm và theo kế hoạch năm được phê duyệt của Công ty.

-Thiết lập định mức chi tiêu và quản lý chi tiêu.

-Lập kế hoạch chi tiêu và quản lý chi tiêu chi tiết theo khoản mục của tháng, cân đối chi tiêu theo dòng tiền vào, ra.

-Tổng hợp báo cáo chi tiêu theo tháng, phân tích theo yếu tố chi tiêu, khoản mục chi tiêu. Lập báo cáo thực hiện theo tháng trình GĐ. Phân tích chênh lệch giữa kế hoạch và thực hiện,phân tích các yếu tố chi phí để có biện pháp tiết kiệm phí.

-Làm việc với ngân hàng về các vấn đề tài chính khi cần để đảm bảo nguồn tiền phục vụ cho quá trình SXKD của Công ty ( hồ sơ hạn mức, hồ sơ vay, thanh toán, theo dõi khoản vay…)

-Theo dõi phần công nợ ngân hàng, khách hàng để có kế hoạch thanh toán đúng hạn.

-Duyệt, kiểm soát thanh toán các món đến hạn trước khi trình Ban Giám đốc.

-Tham mưu cho Ban Giám đốc biện pháp đảm bảo nguồn tiền cho sự hoạt động của Công ty.

Yêu cầu công việc

- Độ tuổi: Từ 25-37 tuổi.

- Đạo đức nghề nghiệp: Thẳng thắn, trung thực, cẩn thận – kỹ lưỡng và kịp thời. Có tinh thần trách nhiệm cao. Có thể làm thêm giờ khi Công ty yêu cầu.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán.

- Trình độ chuyện môn: Có bằng kế toán trưởng.

- Kinh nghiệm chuyên môn: Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm kế toán trưởng tại Công ty xây dựng.

- Yêu cầu khác: Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ người khác, xây dựng văn hoá Công ty.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Quyền lợi công việc

- Mức lương: Lương: 15 -22 triệu ( Lương cứng, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp ăn, ở , đi lai…).

- Có chế độ khen thưởng hàng tháng, kết thúc công trình nếu thực hiện tốt công việc.

- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Đang tải ...

Bấm để nộp hồ sơ ứng tuyển miễn phí

Nộp hồ sơ

Đang tải ...
Đang tải ...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...
Đang tải ...