TAI NAN INTERNATIONAL VIETNAM
(4.72) - 52 đánh giá

Địa chỉ: 830 Nguyễn Duy, phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 39.503.008- 028 39.500.285

Đang tải ...

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU

Ngành nghề : ngành may , gia công may xuất khẩu (100% von Hong kong)