Tín Dân
(4.24) - 81 đánh giá

Địa chỉ: 45/15 Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11

Quy mô: 10 - 24

Điện thoại: 0909702019

Website: https://tdn-company.com.vn/

Đang tải ...

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU

Tín Dân – “TDN” là nhà tiếp thị chiến lược cho các sản phẩm đặc biệt trong ngành Công nghiệp bao bì và đóng gói. Thành viên chính thức của hiệp hội IHMA Quốc Tế.