TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC)
(4.43) - 67 đánh giá

Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội.

Quy mô: 5000+ nhân viên

Website: https://vimc.co/

Đang tải ...

GIỚI THIỆU

Được thành lập năm 1995 theo Quyết định số 250/TTg của Thủ tướng Chính phủ với sứ mệnh là doanh nghiệp nòng cốt, chủ lực của ngành hàng hải Việt Nam, trải qua 26 năm hình thành và phát triển VIMC là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc mở cửa hợp tác, hội nhập quốc tế, cung cấp dịch vụ Hàng hải trên phạm vi toàn cầu đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế biển của Việt Nam. VIMC chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 18/08/2020