Tổng Công Ty Lâm Nghiệp Việt Nam - Công Ty Cổ Phần
(4.91) - 58 đánh giá

Địa chỉ: Số 127 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Đang tải ...

GIỚI THIỆU

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 10 Tổng công ty trực thuộc Bộ Lâm nghiệp cũ, nay Trực thuộc Uỷ ban quản lý vốn nhà nước, hoạt động chính trong lĩnh vực trồng, bảo vệ rừng và chế biến lâm sản với quy mô hoạt động trên toàn quốc.
Năm 1997, Tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng là Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt.
Năm 2009, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con với Công ty Mẹ là Công ty TNHH một thành viên với 28 ngành nghề khác nhau, tiêu chí hoạt động chính của Tổng công ty là: "Từ trồng rừng đến sản phẩm" với mục tiêu kinh tế xã hội môi trường, trong đó lấy mục tiêu kinh tế làm trọng tâm.
Năm 2016, Tổng công ty LN VN trở thành công ty đại chúng hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.