Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh
(4.59) - 30 đánh giá

Địa chỉ: 214, Vo Thi Sau Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

Quy mô: 10-24 nhân viên

Website: https://www.cgihcmc.gov.in/

Đang tải ...