Vietnam Housewares
(3.64) - 39 đánh giá

Địa chỉ: Bình Phước B, Bình Chuẩn , Thành Phố Thuận An , Bình Dương , Viet Nam

Điện thoại: 0274 3719 719

Đang tải ...

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Sản xuất, chế biến các sản phầm đồ dùng gia đình được làm bằng gỗ, kim loại, nhựa, gốm, thủy tinh và các vật liệu từ tự nhiên khác: cói, mây, lục bình, lá buông