Continuous Improvement Manager

Công ty TNHH GENTHERM Việt Nam

Lượt xem: 106

Ngày cập nhật: 07-04-2024

Địa điểm: Hà Nam

Ngành nghề: Khác

Số lượng tuyển: 1

Vị trí: Giám đốc/ Trưởng BP

Mức lương: Thỏa thuận

Đang tải ...

Mô tả công việc

Job title: Business Process Excellence Manager (BPE Manager)

Report to: Plant Director

Scope of work:

• Manage the plant’s CI activities to achieve the yearly targets.

• Drive changes to improve the manufacturing processes.

• Lead the Waste reduction and waste prevention activities/projects to improve the material utilization of products.

• Organize Lean Basic training and facilitate workshops to improve business processes.

Responsibilities:

• Work closely with all department personnel and coordinate resources to develop problem identification and resolution skills and a culture of continuous improvement throughout the various continuous improvement initiatives including lean methodologies, Six Sigma, VA/VE, TPS, VSM, and other relevant continuous improvement tools

• Involve in the implementation of Strategic projects as part of the Management Team

• Coach, train, develop, and engage team members

• Lead and sustain CI activities including manufacturing, administrative, and development processes.

• Manage and support the Employee Suggestion System.

• Identifies process inefficiencies and identifies opportunities for cost reduction, waste elimination, and capability improvement across the supply chain, manufacturing, and development processes and coordinates/facilitates activities using cross-functional resources to eliminate them.

• Drive standardization efforts including documenting processes, creating value stream maps for various workflows, and implementing control plans.

• Monitors, and reviews information and progress of various waste improvement projects, and procedures throughout the manufacturing operation to achieve the established goals and sustainability.

• Provide routine updates on the progress against the strategic plan to members of senior management, including proposed corrective action for any deviations from the plan.

Yêu cầu công việc

• At least +05 years experienced in the same position, level, automotive industry is preferred

• Minimum +05 year in Manufacturing environment; automotive industry is preferred

• Knowledge in LEAN, Six-Sigma

• Personality : Good communicator, Assertive, Drive, Fair, Patient, Responsible

• Creativity

• Must adopt a practical approach towards work

• Must be methodical

• High level of problem solving and analytical skills – able to analyse data and information from

different areas of the business and come up with a summarized conclusion and argument.

• Time Management – able to prioritize tasks and allocate time appropriately

• Presentation Skills – able to deliver public speaches to top management with confidence and clarity

• Team work skills – able work in a team and in harmony with all team members but at the same time confident of own skills and opinions.

Quyền lợi công việc

- Thử việc 30 ngày, hưởng đủ 100% lương

- Tham gia BHXH, Y tế và Thất nghiệp đầy đủ.

+ Phụ cấp Đi lại, Ca, Phụ nữ: 620k

+ Thưởng có điều kiện, thường xuyên đạt: 600k

- Nhân viên làm việc sau 1 - 2 năm, thu nhập khủng đạt đều khoảng 12 triệu / tháng nhờ tăng lương tự động hàng năm, chăm chỉ, lành nghề (công ty liên tục ký được nhiều đơn hàng).

Đang tải ...

Thông tin khác

Khi đến phỏng vấn, hãy

- Đeo khẩu trang kín, rửa tay sạch

- Cần mang theo CMTND

- Không cần mang hồ sơ nếu không kịp chuẩn bị


Ngôn ngữ trình bày:

Thông tin liên hệ

Liên hệ: Hành chính nhân sự

Địa chỉ:

Đang tải ...